Axtarış

Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər


3.1. Vətəndaşlar müraciətlərini həmin məsələyə baxılmasını bilavasitə təmin etməli olan daxili işlər orqanlarına yazılı formada təqdim edir və ya şifahi formada bildirirlər.

3.2. Yazılı müraciətlər şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə təqdim edilir və ya poçt, telefaks, yaxud bu Təlimatın 3.7-ci bəndində göstərilən qaydada göndərilir.

3.3. Yazılı müraciətdə aşağıdakılar göstərilir:

3.3.1. müraciətə baxan daxili işlər orqanının adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi (vəzifəli şəxsin elektron ünvanına göndərilən müraciətlər istisna olmaqla);

3.3.2. müraciət edən fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı (yaxud işlədiyi yer), hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı;

3.3.3. müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə, nümayəndənin adı, soyadı, atasının adı və ünvanı.

3.4. Müraciət hüquqi şəxslərin firma rekvizitləri olan blankda göndərildiyi, yaxud fiziki şəxsin əlaqə məlumatlarından ən azı birinin göstərildiyi hallar istisna olmaqla, bu Təlimatın 3.3-cü bəndinin tələblərinə cavab vermədikdə anonim sayılır. Anonim müraciətlər müraciətə baxan daxili işlər orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmir və onlara baxılmır. Müstəsna hallarda, belə müraciətlərdə əməliyyat marağı doğuran məlumatlar olduqda, onlar xidməti istifadə məqsədi ilə müvafiq struktur quruma verilir.

3.5. Kağız üzərində yazılı müraciəti fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud onların səlahiyyətli nümayəndəsi imzalamalı və tarix qoymalıdır.

3.6. Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə müraciətə nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənədin surəti əlavə olunmalıdır.

3.7. Elektron müraciət həmin müraciətə baxan daxili işlər orqanının və ya onun vəzifəli şəxsinin elektron ünvanına göndərilir və ya orqanın rəsmi internet saytına daxil edilir. Nazirliyin və ya onun tabeli qurumlarının rəsmi internet saytına daxil edilən müraciətdə vətəndaşın elektron və ya poçt ünvanı göstərilməlidir.

3.8. Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət elektron imza ilə təsdiq olunmalıdır.

3.9. Müraciətin mətni oxunaqlı olmalı, müraciətdə edilən təklif və ya tələb aydın ifadə edilməlidir. Müraciətin mətnində təhqir və böhtana yol verilməməlidir.

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly